Registration

СТАНИ ЧАСТ ОТ ДОБРОДЕТЕЛИ.БГ

Защо да направиш регистрация:

  • ставаш съмишленик на каузата!
  • получаваш 10% отстъпка от коричната цена на наръчниците „Уроци за сърцето“.
  • получаваш достъп до материали и учебни пособия, които не са достъпни за посетителите.
  • можем да общуваме и да обменяме опит.
  • Ще получаваш имейли, в които ще те каним на наши събития и ще те информираме за наши инициативи.

Регистрацията отнема 30 секунди. Имате право да се откажете от нея по всяко време, като изпратите имейл на office@blagotvoritel.org

Отказ
Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси