Registration

СТАНИ ЧАСТ ОТ ДОБРОДЕТЕЛИ.БГ

Защо да направиш регистрация:

  • ставаш съмишленик на каузата!
  • получаваш 10% отстъпка от коричната цена на наръчниците „Уроци за сърцето“.
  • получаваш достъп до материали и учебни пособия, които не са достъпни за посетителите.
  • можем да общуваме и да обменяме опит.
  • Ще получаваш имейли, в които ще те каним на наши събития и ще те информираме за наши инициативи.

Регистрацията отнема 30 секунди. Имате право да се откажете от нея по всяко време, като изпратите имейл на office@blagotvoritel.org

Моля въведете е-мейл адреса на Вашият профил. На него ще Ви изпратим код за смяна на паролата. След като получите кодът за смяна на паролата, ще можете да изберете нова парола за Вашия профил.

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси