Родителите

Родителите

Как проект „Добродетели” обогати Вашия опит за общуване с децата?

Научи ме на повече търпение, да бъда по-малко порицаваща и да избягвам засрамващия елемент, когато съм недоволна от моите или от други деца.

Научих се на по-добри обноски към детето си, на по-добър тон и държание и няма хабене на нерви.

Вече сме по-мили един към друг.

Помага на детето ми да разбере думи като обич и добродетел, а и на мен по-лесно да общувам с него.

Определено децата стават по-осъзнати, по-добри, по-послушни.

Промяната е положителна. Детето ми стана по-спокойно, по-внимателно и любезно при общуването си с другите хора.

Когато едно дете е запознато отблизо с някоя от добродетелите, много по-лесно е да му въздействаш и да го поучиш в труден момент при възпитанието.

Станал е по-внимателен в игрите и в отношенията си с приятелите. Обиди и груб език му правят по-силно впечатление.


Защо според Вас практикуването на добродетелите е важно за развитието на детето Ви?

За да има ясни вътрешни пътни знаци в себе си в целия си живот, за да помага и на себе си и на другите в трудни житейски ситуации.

Защото практикуването на добродетелите изграждат един добър човек в бъдеще.

За да израсне добър, възпитан и внимателен човек. За да се изгради като личност добра за себе си и околните.

За да бъде достоен човек с морални устои.

За да се изгради като личност, Да може да общува правилно.

Защото това е пътят към изграждането на детето като личност.

Защото живеем в свят на грубост и е добре децата да знаят, че има алтернатива.

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси