Учителите

Учителите

Учителите имаме щастието да наблюдаваме развитието на младите хора. За невероятната промяна, на която бях свидетел по време на обучението по проекта "Работилница за добродетели" в реални условия, са необходими години, дори съществува вероятност изобщо да не се състои. Бях свидетел на израстването на участниците и на изграждане на екип от различни градове и училища. Нещо, което в нормални условия не е осъществимо. Създадоха се искрени приятелства. Атмосферата на толерантност и взаимопомощ даде възможност на всеки от обучаемите да открие и покаже способностите си. Запален беше огънят на добродетелите в младите хора и те тръгнаха с желанието да го предадат на съучениците си.

Щастлива съм за възможността да бъда част от този прекрасен проект, заел се с благородната задача да задоволи духовния глад на младежите.

Снежана Сандова ПГ „Г. С. Раковски” гр. Костенец


Разбрахме какво означава „всеки човек е специален” – почувствахме от дълбините на душата си какво означава да бъдеш такъв какъвто си и да приемаш различието на другите и техните индивидуалности без проблем. Научихме, че практикуването на добродетели не е нещо трудно и извънредно, когато общуваме със себе си и с другите. Това е заложено във всеки един от нас и красотата се състои в това да го разбираме и прилагаме в живота си. Между всички участници в проекта на тази основа се оформиха приятелства, които продължиха и след това. Между другото си споделяхме, че завръщайки се в училище, околните са ни усетили като по-уверени, жизнерадостни, озарени.

Мария Баренска, СОУ ”Св. Климент Охридски” гр. КостенецУчители в детски градини
за ползата от часовете по добродетели

 • Научих се да изслушвам разказите на децата за преживяванията им, да формулирам позитивно правилата.
 • Започнаха да общуват помежду си, като използват вежливите думи. Станаха по-търпеливи по време на занимания, изслушват другарчетата си, стараят се повече, по физическо възпитание станаха по-смели.
 • Променя се езика на общуване между децата. Те полагат усилия да развият някоя от добродетелите.
 • Започнаха много често да ми задават въпроси кое е правилно и кое не.
 • Взаимоотношенията между децата станаха по-спокойни и по-внимателни. Свикнаха да бъдат вежливи, проявяват повече старание.
 • По-активните деца дават пример на останалите да използват езика на добродетелите.
 • Не се карат помежду си както преди. Помагат си помежду си. По-сговорчиви са.
 • По време на заниманията с добродетелите децата бяха будни, любопитни и активни.
 • Заниманията по добродетели винаги се посрещат с голям интерес от децата.
 • Забелязах, че вмъкват в игрите си, във взаимоотношенията си, доста от добродетелите.
 • Проект „Добродетели” ми даде възможност да говоря с родителите и децата за добродетелите като ценност на характера.
 • Проектът допринесе много за емоционалното и нравственото възпитание на децата.
 • Смятам, че в работата на всеки учител е включено представянето на добродетели. Работата по проекта представя добродетелите по един по-систематизиран начин.
 • Разбрах, че не бива да спирам да изразявам признание и одобрение, когато виждам, че се полагат усилия и това е моментът да ги приветствам и поощрявам.
Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси