Видео уроци

Съкровищата в нас

Любов

Себеотстояване

Благодарност

Грижовност

Щедрост

Старание

Търпение

Смелост

Честност

Следващите "уроци" сме споделили за вдъхновение, фондация Благотворител няма принос за създаването им:

"Уроци за сърцето" ни научат на отзивчивост и съпричастност:

Бъди БЛАГОДАРЕН! Автор на видеото - Крис Захариев

Приятелство

Тактичност и Щедрост

Отговорност

Смелост и Решителност

Трудолюбие и отговорност

Сърцето е водач

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси