Програма

„СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕРА И НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ”

Програма

09:00 – 09:30 ч. Представяне на участниците и въведение в историята на проект „Добродетели”:

 • Запознаване с обучителите;

 • Запознаване с участниците;

 • Представяне на създаването и разпространението на проект „Добродетели”;

 • Представяне на историята на проекта в България.

  09:30 – 10:00 ч. Игра за разпознаване и обяснение на различни добродетели:

 • Изясняване на смисъла на добродетелите като качества на характера;

 • Развиване на умения за предаване и обяснение на добродетелите.

  10.00 – 10.15 ч. Почивка

  10:15 – 11:15 ч. Представяне на възпитателните стратегии на проект „Добродетели” – „Да говорим езика на добродетелите” и „Откриване на подходящи за възпитание моменти”:

 • Теоретично представяне на съдържанието на стратегията „Да говорим езика на добродетелите”;

 • Практически насоки за прилагането и използването на добродетелите като стандарт за поведение у децата/учениците;

 • Техники за използването на добродетелите при насърчаване, коригиране и насочване на поведението;

 • Теоретично представяне на съдържанието на стратегията „Откриване на подходящи за възпитание моменти”;

 • Практически насоки за разпознаването и използването на моменти, подходящи за възпитателни техники, основани на добродетелите.

  11.15 – 11.30 Почивка

  11:30 – 13:00 ч. Представяне на възпитателните стратегии „Да поставяме ясни граници”, „Изкуството на духовното съпътствие” и „Да уважаваме училищния дух”:

 • Теоретично представяне на съдържанието на трите стратегии;

 • Насоки за изграждането на граници и правила за поведение, основани на

  добродетелите;

 • Представяне на стратегия за овладяване на конфликти, емоционални кризи и

  вземане на решения;

 • Споделяне на идеи и насоки за интегрирането на добродетелите в училищния дух

  – интериор, събития и взаимоотношения.

  13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

  14:00 – 15:00 ч. Представяне на модела за структуриране и провеждане на часовете по добродетели в училище:

 • Извеждане и разясняване на интерактивната структура за организация на часовете;

 • Демонстрации на примерни часове по избрани добродетели.
  15.00 – 15.30 ч. Почивка
  15:30 – 17:00 ч. Подготвяне и представяне на урок по избрана добродетел:

 • Работа по групи за подготовката на урок по избрана добродетел;

 • Представяне на елементи от подговения урок;

 • Обратна връзка от участниците.

  17:00 – 17:30 ч. Въпроси за дискусия и поставяне на задача за домашна работа:

 • Изясняване на споделените модели и техники;

 • Организационни насоки за провеждането на часовете и интегрирането на метода

  в ежедневната работа с учениците;

 • Поставяне и изясняване на критериите и задачата за домашна работа.

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси