Уроци за сърцето

Книгите „Уроци за сърцето“ са плод на дългогодишно дело, в което ученици, преподаватели и родители ни помогнаха да разберем по-добре нуждите, трудностите и стремежите на възпитателите в това да подпомогнат достойното и устойчиво изграждане както на собствения си характер, така и на техните деца и ученици.

Повече от 300 учители и 16 000 ученици разговаряха, споделяха, играха и разказваха за качества като търпение, щедрост, смелост, благодарност и други, и намираха отговори на важни въпроси в тези теми. Заедно с това, за мнозина педагози бе предизвикателство да намират време да измислят интерактивни, разнообразни и целенасочени дейности, с които да правят часовете по добродетели вдъхновяващи и мотивиращи. Често се обръщаха към нас за съдействие.

Така се роди идеята да създадем наръчник „Уроци за сърцето“, в който включихме конкретни идеи за провеждането на часове, насочени към нравственото израстване и емоционалното съзряване на учениците.

Наръчникът разполага с две издания – за предучилищен (4-7 г.) и начален етап на обучение (7-11 г.), като урочните планове в тях са съобразени с възрастта на децата. Макар и предвидени за конкретни класове, тези граници са по-скоро гъвкави и предложените истории и дейности могат да бъдат предлагани и на възрасти, различни от отбелязаните.

Image
Image

„Уроци за сърцето“ съдържа:

  • Модел на общуване, съсредоточен върху изграждането на добродетелите на характера;
  • Насоки за разбиране на различните емоции и чувства, с които децата реагират, и нуждите, които изразяват чрез тях;
  • Техники за насърчаване на емоционалната зрялост и нравственото израстване на децата;
  • Идеи за въвеждане на добродетелите като важна част от учебния дух и среда;
  • Урочни планове – общо 57, посветени на различни добродетели, с включени въпроси за дискусии, вдъхновяващи истории, дейности и игри, съвети;
  • Приложения за реализиране на различни дейности, които могат да се размножават и раздават на децата;
  • Насоки за приобщаване на родителите към часовете, посветени на сърцето;
  • Глобални теми, разгледани през очите на добродетелите (Семейството, Опазване на околната среда, Силата на думите, Рецепта за щастие и др.), които да се превърнат в групово и проектно творчество за групите и класовете.
  • Речник със значението на избрани добродетели;
  • Календар на подходящи за съсредоточаване върху добродетелите празници.

Описаните възпитателни подходи и примерите, дадени в тях, са насочени към преподаватели, но могат да бъдат приложени от родители и от възпитатели в различни социални институции. От опит сме се уверили, че могат да ни бъдат полезни в ежедневното ни общуване с близки, приятели и познати.

„Уроци за сърцето“ – Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в предучилищна възраст и Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст може да закупите онлайн, от офиса на фондация „Благотворител” или в книжарници „Хеликон”.

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси