Дарения

Вие може да дарите средства за развитието на програма Добродетели.

Така подкрепяте:

  • професионалната квалификация на учители;
  • личностното развитие на деца и ученици;
  • създаването на наръчник „Уроци за сърцето” за родители.

Как да направите дарение?

Дарение онлайн

Най-бързият и удобен начин да направите дарение по всяко време е чрез разплащателната система Pay Pal, като използвате бутона по-долу.

Дарение по банков път

Банковата сметка на Фондация „Благотворител“ е:

ФОНДАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛ"
Банкова сметка в BGN: BG12 UNCR 7630 1076 5935 18
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Дарение по ведомост

Всеки месец избрана от Вас сума от работната Ви заплата се отчислява в подкрепа на наша дейност. Ако предпочитате този метод, би следвало да запознаете своя работодател с намерението си, за да получите съдействие за счетоводното оформяне на ведомостта – размер на сумата и период на отчисляването.

Данъчни облекчения

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители.

Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10% данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

Физическите лица получават 5% данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

За всяко направено дарение фондация ”Благотворител” издава удостоверение.

Дарители

Александър Величков

Стойко Петков

Христина Кунчева

Росен Стоянов

Кирил Кирилов

Петя Петкова

Илко Вакарелов 

Камелия Тонева

София Резидънс ООД

Вита Грейн БГ АД

Кафина 13 ООД

Фамозо Кафе Кетъринг ООД 

DTH Solutions 

 

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси